VYCHÁZKOVÁ NAUČNÁ TRASA V AREÁLU HŘBITOVA

Moravskotřebovský hřbitov

Vážení návštěvníci, přijměte pozvání k procházce po zajímavostech moravskotřebovského městského hřbitova. Hřbitov je užíván již více než pět set let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou hodnotou a v řadě ohledů je jej možné považovat za jedinečný v rámci celé ČR.