https://ic.moravskatrebova.cz/wp-content/uploads/2023/05/19.jpg
Turistické informační centrum Moravská Třebová.
Turistické informační centrum Moravská Třebová.

Turistické výšlapy do okolí Moravské Třebové (1-19)

Za přípravu turistických tras děkujeme KČT TJ Slovan Moravská Třebová

1) Okolo Hradiska

(délka trasy je cca 10 km)

Tato trasa vede severovýchodně z města po žlutě značené cestě okolo kopce Dubina a tvoří uzavřený okruh. Pro pohodlný pohyb se doporučuje vydat z náměstí spolu s červenou směrem k vlakovému nádraží. Žlutá trasa potom míjí zahrádkářský areál až k okraji lesa. „U Včelína“ pokračuje vlevo po žluté po pěkné lesní cestě okolo celého masivu. Z tohoto rozcestí lze také vystoupat po odbočce na vrchol, kde dříve stávalo Třebovské hradisko. Dnes je zde už pouze rozsáhlý obranný příkop, který ho obepínal.
Trasu „Okolo Hradiska“ lze absolvovat i opačným směrem, kdy se po žlutě značené cestě z náměstí vychází okolo zámku a na okraji města podél objektu podniku Rehau dále do terénu.

2) Na rozhlednu Pastýřku

(délka trasy je cca 6,5 km)

Rozhledna Pastýřka je situovaná jižně od města na kopci Pastvisko. Vedou k ní dvě turistické značené cesty. Obě vychází z náměstí TGM.
Kratší cesta je značená červeně ve směru na Křenov a vede od města nahoru po bývalé sjezdovce přímo do lesa. Pokračuje pod skalním útvarem Jahnův kámen k vrcholu kopce s rozhlednou. U ní je pro odpočinek postavený lesní altán. Při pokračování po červené cestě se dojde k rozcestí Nad Peklem a po značce „ke studánce“ se sejde k výletnímu místu V Pekle, kde je další možnost oddychu. Odtud po zeleně značené cestě se údolím dojde zpět do Mor. Třebové.
Trasu lze absolvovat i opačným směrem, kde stoupání k rozhledně není tak náročné.

3) Na rozhlednu Pastýřku – delší okruh

(délka trasy je 10,5 km)

Cesta je značená červeně ve směru na Křenov a vede od města nahoru po bývalé sjezdovce přímo do lesa. Pokračuje pod skalním útvarem Jahnův kámen k vrcholu kopce s rozhlednou. U ní je pro odpočinek postavený lesní altán.
Při pokračování po červené cestě se dojde k rozcestí Nad Peklem. Odtud rovně po červené k rozcestí Nad Útěchovem. Zde se odbočí vlevo na cyklotrasu 4147 až ke křižovatce, kde se cyklotrasa napojí na zeleně značenou cestu. Po ní se přijde k výletnímu místu V Pekle, kde je další možnost oddychu. Odtud po zeleně značené cestě se údolím dojde zpět do Mor. Třebové.
Trasu lze ji absolvovat i opačným směrem, kde stoupání k rozhledně není tak náročné.

4) Do Pekla

(délka trasy je cca 6 km)

Trasa vede jižně z města po zelené turistické značce. Po 3 km se dojde k rozcestí V Pekle – studánka. Je zde místo na oddych a altán s ohništěm.
Po stejné trase se jde zpět. Trasu je možné kombinovat s trasou 2) – 3) Na rozhlednu Pastýřku.

5) Ke Kunčinským rybníkům

(délka trasy je cca 9 km nebo 15 km)

Trasy je možné absolvovat pěšky nebo na kole (vhodné i pro cyklo s dětmi).
Obě vedou severozápadně z města do Udánek. U Včelí tvrze se odbočí vpravo na místní značení Hřebečské důlní stezky. Jakmile asfaltová cesta mine fotovoltaické elektrárny (vpravo od cesty) a značení důlních stezek odbočuje vpravo, pokračuje se rovně po polní cestě k Družstevním rybníkům. U třetího Družstevního rybníku se odbočí vlevo a po polní cestě dále až ke Kunčinskému rybníku. Za hrází se odbočí vpravo na polní cestu, která míjí sochu sv. Floriána v Kunčině.
Zde je možné trasu po 9 km ukončit, přejít ke kostelu se sousoším Kalvárie a vrátit se do Moravské Třebová hromadnou dopravou.
Delší trasa pokračuje od sv. Floriána zadní cestou přes Kunčinu a Sušice zpět do Moravské Třebové. Pak je její délka 15 km.

6) Po Hřebečských důlních stezkách do Moravské Třebové

(délka trasy je cca 10 km)

Tato trasa vede z Hřebečovského hřebene nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů, případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Začátek doporučované trasy je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Odtud vede dvoubarevné pásové značení Hřebečských důlních stezek (modrá pro pěší, žlutá pro cyklo). Sejde se po silnici dolů, kde v ostré zatáčce je možné navštívit haldu hlušiny „Měsíční krajinu“ a bývalé doly Emil a Václav. Za touto zatáčkou se odbočí vlevo po značení důlních stezek až se trasa napojí na pěknou lesní cestu. Ta vede podél „rezavého potoka“ k turistickému altánu, kde je vhodné místo pro oddych. Dále cesta pohodlně pokračuje společně s cyklotrasou č. 4029 kolem Starého udáneckého rybníka do Mor. Třebové.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je též možná kombinace s trasami „10) Naučná stezka Boršovský les“ a „11) Z Hřebče do Křenova“.

7) Po Hřebečských důlních stezkách kolem štoly Josefka do Moravské Třebové

(délka trasy je 13 km)

Tato trasa vede z Hřebečovského hřebene nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů, případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Začátek trasy je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po červené značené cestě až k rozcestí Nad doly, za nímž se pokračuje vpravo až na vyhlídku Nad doly, která je zajímavá tím, že se na její plošinu sestupuje po schodech. Odtud vede dvoubarevné pásové značení Hřebečských důlních stezek (modrá pro pěší, žlutá pro cyklo). Sejde se prudce dolů ke štole Josefka a pokračuje se dál směrem na Moravskou Třebovou. Je možné se zastavit u bývalého dolu Gerhard a dál po značení důlních stezek k turistickému altánu, kde je vhodné místo pro odpočinek. Od něj vlevo cesta pohodlně pokračuje společně s cyklotrasou č. 4029 kolem Starého udáneckého rybníka do Mor. Třebové.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Nabízí se kombinace s trasami „10) Naučná stezka Boršovský les“ a „11) Z Hřebče do Křenova“.

8) Z Hřebče do Nové Vsi

(délka trasy je 8,5 km)

Tato trasa vede z Hřebečovského hřebene nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů, případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Její začátek je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po červené značené cestě až k rozcestí Nad doly, odtud odbočuje vpravo k první vyhlídce zajímavé tím, že se na vyhlídkovou plošinu po schodech sestupuje. Odtud vede dvoubarevné pásové značení Hřebečských důlních stezek (modrá pro pěší, žlutá pro cyklo). Sejde se prudce dolů ke štole Josefka a následně k rozhledně na Strážném vrchu – příjemné místo na oddych. Pokračuje se směrem Nová Ves, cestou je možné zastavit se u bývalého dolu Hugo Karel a dále dolů do Nové Vsi. Odtud je možné se dostat do Moravské Třebové autobusovou dopravou.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je možná kombinace s trasami „10) Naučná stezka Boršovský les“ a „11) Z Hřebče do Křenova“.

9) Z Hřebče do Mladějova na Moravě

(délka trasy je cca 13,5 km)

Tato trasa vede z Hřebečovského hřebene nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů, případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Její začátek je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po červené značené cestě až k rozcestí Nad doly, odtud odbočuje vpravo k první vyhlídce zajímavé tím, že se na vyhlídkovou plošinu po schodech sestupuje. Odtud vede dvoubarevné pásové značení Hřebečských důlních stezek (modrá pro pěší, žlutá pro cyklo). Sejde se prudce dolů ke štole Josefka a následně k rozhledně na Strážném vrchu – příjemné místo na oddych. Směrem Mladějov na Moravě se po důlní stezce dojde k Dětřichovské hájence. Pokračuje se dál po žluté turistické značce kolem Mladějovského vrchu do Mladějova na Moravě. Zde je možné navštívit Průmyslové muzeum Mladějov a Mladějovskou průmyslovou dráhu („úzkokolejku“). Odtud jezdí do Moravské Třebové vlak.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je možná kombinace s trasami „10) Naučná stezka Boršovský les“ a „11) Z Hřebče do Křenova“.
Zajímavým zpestřením může být kombinace s výletní projížďkou Mladějovskou průmyslovou dráhou („úzkokolejkou“), spoj Mladějov na Moravě – Hřebeč, od zastávky Hřebeč – Gerhart vyrazit po důlních stezkách ke štole Josefka a zde se napojit na popisovanou trasu.

10) Naučná stezka Boršovský les

(délka trasy je cca 6 km)

Začátek trasy je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán.
Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po značení naučné stezky kolem altánu rovně dolů k Horní a Dolní nádrži u hájovny. Od hájovny se vrací zpět a na rozcestí se odbočí vlevo a pokračuje se kolem altánu u Boršovského rybníku. Zde je příjemné místo na oddych. Cesta vede kolem Lichtenštejnského památníku a pokračuje do kopce k pramenu Boršov se studánkou. Zde značená naučná stezka odbočuje vpravo a vrací se zpět na Hřebeč.
Trasu je možné jít i v opačném směru. Lze ji i zahájit a ukončit v Boršově od zastávky Boršov, st. statek. Nabízí se kombinace s trasami „6) Po Hřebečských důlních stezkách do Moravské Třebové“, „7) Po Hřebečských důlních stezkách kolem štoly Josefka do Moravské Třebové“, „8) Z Hřebče do Nové Vsi“, „9) Z Hřebče do Mladějova na Moravě“ a „11) Z Hřebče do Křenova“.

11) Z Hřebče do Křenova

(délka trasy je cca 14 km)

Tato trasa vede z Hřebečovského hřebene nad dříve důlní oblastí s těžbou žáruvzdorných jílů, případně i méně kvalitního hnědého uhlí.
Její začátek je západně od města na parkovišti u obce Hřebeč, kde je pěkná vyhlídka a altán. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po červené turistické značce směr Březová nad Svitavou k vrcholu Roh (nejvyšší vrchol Hřebeč. hřbetu). Odtud se dále pokračuje po červené přes rozcestí U Mariánského obrazu s altánem. Zde je vhodné místo na oddych. Dále se pokračuje po červené (společná s cyklotrasou 4029) k rozcestí Křenovská silnice. Zde se sejde do Křenova buď po silnici nebo kousek za rozcestím vlevo dolů neznačenou lesní cestou. Trasa končí v Křenově, odkud je možné se dostat do Moravské Třebové hromadnou dopravou.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je též možná kombinace s trasami „6) Po Hřebečských důlních stezkách do Moravské Třebové“, „7) Po Hřebečských důlních stezkách kolem štoly Josefka do Moravské Třebové“, „8) Z Hřebče do Nové Vsi“, „9) Z Hřebče do Mladějova na Moravě“, „10) Naučná stezka Boršovský les“ a „12) Z Moravské Třebové do Křenova“.

12) Z Moravské Třebové do Křenova

(délka trasy je cca 13 km)

Trasa vede jižně z města po zelené turistické značce. Po 3 km se dojde k rozcestí V Pekle – studánka. Je zde místo na oddych a altán s ohništěm. Odtud se odbočí na červené turistické značení směr Křenov. U rozcestí Nad Útěchovem se pokračuje po červené kolem Pomníku letců. Kousek za ním je altán vhodný pro odpočinek. Červená turistická značka vede dál přes Slídový vrch, kolem Arnoštovského vrchu až do Křenova. Odtud je možné se dostat do Moravské Třebové hromadnou dopravou.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je možná kombinace s trasou „11) Z Hřebče do Křenova“.

13) Z Moravské Třebové na Cimburk

(délka trasy je cca 12 km)

Trasa vede jižně z města po zelené turistické značce. Po 3 km se dojde k rozcestí V Pekle – studánka. Je zde místo na oddych a altán s ohništěm. Pokračuje se po zelené turistické značce k rozcestí Na Kvíčalce – stud. odb. Zde je možné odbočit ke studánce Na Kvíčalce a vrátit se na zelenou turistickou značku, po které se pokračuje k rozcestí Pod Spáleným vrchem. Zde se odbočí vlevo nahoru po modré turistické značce kolem Spáleného vrchu a motokrosového závodiště do Městečka Trnávky a dále po žluté na zříceninu hradu Cimburk. Z obce na Cimburk vede naučná stezka s Bílou paní. Na devíti zastaveních s dřevořezbami se turisté seznámí s pověstmi regionu.
Odtud jezdí do Moravské Třebové hromadná doprava.
Trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je ji možné kombinovat s trasou „14) Z Moravské Třebové přes Přední Arnoštov na Cimburk“ nebo „15) Z Chornice na Cimburk“.

14) Z Moravské Třebové přes Přední Arnoštov na Cimburk

(délka trasy je dle varianty 19 km nebo cca 22 km)

Trasa vede jižně z města po zelené turistické značce. Po 3 km se dojde k rozcestí v V Pekla – studánka. Je zde místo na oddych a altán s ohništěm. Zde se odbočí na červené turistické značení směr Křenov. U rozcestí Nad Útěchovem se pokračuje po červené kolem Pomníku letců. Kousek za ním je altán vhodný k odpočinku. Pokračuje se přes Slídový vrch, kolem Arnoštovského vrchu k rozcestí. Zde se odbočí vlevo po modré turistické značce do Předního Arnoštova.
Odtud po silnici přes Pacov na zříceninu hradu Cimburk v Městečku Trnávce. Pak bude trasa měřit 19 km.
Lze ji však prodloužit, pokud se v Předním Arnoštově bude pokračovat po modré turistické značce. Na rozcestí Pod Hušákem se odbočí vlevo po zelené turistické značce přes vrchol Hušák a Holubí studánku. Dále k rozcestí V Rejdu. Odtud se pokračuje po modré turistické značce do Městečka Trnávka a dále po žluté na zříceninu hradu Cimburk. Potom bude trasa měřit 22 km (a větší výškové převýšení přes kopec Hušák).
Z obce jezdí do Moravské Třebové hromadná doprava.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Je možné ji kombinovat s trasou „13) Z Moravské Třebové na Cimburk“.

15) Z Chornice na Cimburk

(délka trasy je 11,5 km)

Začátek trasy je z obce Chornice. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Trasa vede po modré turistické značce směr Přední Arnoštov k rozcestí Pod Hušákem. Zde se odbočí vpravo po zelené turistické značce přes vrchol Hušák a Holubí studánku dále k rozcestí V Rejdu, odkud se pokračuje po modré turistické značce do Městečka Trnávky a dále po žluté na zříceninu hradu Cimburk. Z Městečka Trnávky na Cimburk vede naučná stezka s Bílou paní. Na devíti zastaveních s dřevořezbami se turisté seznámí s pověstmi regionu. Z obce jezdí do Moravské Třebové hromadná doprava.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem. Nabízí se kombinace s trasou „13) Z Moravské Třebové na Cimburk“.

16) Přes Radkovské hradisko a Rozstání

(délka trasy je cca 16 km)

Trasa je vhodná pro výlet na kole (vhodné i pro cyklo s dětmi).
Trasa vede východně z města zadní cestou přes Linhartice. U křižovatky s hlavní silnicí 371 se pokračuje vpravo po cyklotrase č. 506 k Radkovskému hradisku a zřícenině hradu Radkov (na prohlídku hradiska a zříceniny se doporučuje kola zamknout dole u silnice). Pokračuje se do Radkova a dále do Rozstání. V případě hezkého počasí je v Rozstání možné navštívit bezplatné veřejné koupaliště. Z Rozstání kolem Památníku padlým v 1. světové válce hned vedle kterého stojí za shlédnutí Petrova andělská zastavení (vitrážové obrazy) dál přes „Hamperk“ do Moravské Třebové.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem.

17) Přes Boršov a udánský les

(délka trasy je dle varianty cca 15 km nebo cca 18,5 km)

Trasa je vhodná pro výlet na kole (vhodné i pro cyklo s dětmi).
Trasa vede jižně z města přes Boršov. Na konci Boršova se silnice zatáčí doprava.
V případě kratší varianty se pokračuje vpravo po silnici až pod most hlavní silnice 35. Pak bude tato trasa mít délku cca 15 km.
V případě delší varianty trasa vede rovně po naučné stezce Boršovský les, kolem Horní a Dolní nádrže u hájovny. Za nimi se odbočí vlevo a pokračuje se kolem altánu u Boršovského rybníku. Zde je příjemné místo na oddych. Cesta vede dál kolem Lichtenštejnského památníku do kopce k pramenu Boršov (se studánkou). Zde značená naučná stezka odbočuje vpravo a následně dolů až pod most hlavní silnice 35. Pak bude tato delší trasa měřit cca 18,5 km.
Zde pod mostem hlavní silnice 35 se obě varianty spojují.
Pokračují rovně po Hřebečských důlních stezkách (i cyklotrase č. 4029) pěknou lesní cestou. Ta vede podél „rezavého potoka“ k turistickému altánu, kde je další vhodné místo pro oddych. Dále cesta pohodlně pokračuje cyklotrasou č. 4029 kolem Starého udáneckého rybníka do Mor. Třebové.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem.

18) Přes Jevíčko a Cimburk

(délka trasy je cca 42 km)

Trasa vede jižně z města po zelené turistické značce. Po 3 km se dojde k rozcestí V Pekle – studánka. Je zde místo na oddych a altán s ohništěm. Zde se odbočí na červené turistické značení směr Křenov. U rozcestí Nad Útěchovem se pokračuje po červené kolem Pomníku letců. Kousek za ním je altán, který lze využít k odpočinku. Pokračuje se po červené turistické značce přes Slídový vrch, kolem Arnoštovského vrchu k rozcestí Pod Arnoštovským vrchem. Zde se odbočí vlevo na modrou turistickou značku k rozcestí Přední Arnoštov. Dále rovně po modré turistické značce k Partyzánskému památníku. Pokračovat lze jižně neznačenou lesní cestou k silnici a dále do Zadního Arnoštova, nebo se vrátit od pomníku na cyklotrasu č. 4067 a kolem Osady Lípa do Z. Arnoštova. Odtud po žluté turistické značce kolem kostela Sv. Bartoloměje a pod nedokončeným mostem německé dálnice do Jevíčka na náměstí. Z náměstí po zelené turistické značce přes Vísku u Jevíčka, kolem Hřbitovu ruských zajatců, přes vrchol Hušák a Holubí studánku k rozcestí v Rejdu. Zde se pokračuje rovně po modré turistické značce do Městečka Trnávka. Po žluté turistické značce je možné navštívit zříceninu hradu Cimburk. Z Městečka Trnávky se dále jde po modré turistické značce směr Moravská Třebová kolem Spáleného vrchu k rozcestí Pod Spáleným vrchem. Následně po zelené turistické značce přes Peklo do Moravské Třebové.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem.

19) Z Křenova do Jevíčka

(délka trasy je cca 9,5 km)

Trasa začíná v Křenově. Sem je možné se dostat hromadnou dopravou. Vede po žluté turistické značce kolem Křenovského hradiska do Mařína. V Maříně stojí za shlédnutí Dřevěná zvonice a Rumpálová studna. Cesta pokračuje přes Zadní Arnoštov, kolem kostela Sv. Bartoloměje a pod nedokončeným mostem německé dálnice do Jevíčka na náměstí. Odtud je možné se dostat do Moravské Třebové hromadnou dopravou.
Tuto trasu lze absolvovat i opačným směrem.

Procházka Moravskou Třebovou

Doporučená prohlídka historických míst může začínat na náměstí TGM. Odtud na zámek. Zde je možné jít na prohlídku jednotlivých prohlídkových okruhů, nebo si jen prohlédnout vlastní stavbu a její okolí. Další zajímavý objekt představuje městské muzeum, které se nachází v parku na Svitavské ulici. Prohlídka vystavených historických artefaktů, včetně mumie egyptské princezny, je zajímavá a také stojí za návštěvu. Náměstí a přilehlé ulice, které z něj vycházejí, jsou součástí městské památkové rezervace. Lze na nich spatřit zejména řadu renezančních staveb, z nichž přední místo zaujímá radnice, jejíž zajímavostí je věž, která nemá základy. Za pozornost stojí i farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v barokním stylu, klášterní kostel svatého Josefa a evangelický kostel. V prostoru pod zámkem pak začíná cesta u Brány času „Od renezance k baroku“, která vede přes most s památníkem ničivých povodní v minulých stoletích, dále ke krytému schodišti. Po Schodech mrtvých se přijde ke hřbitovu s renezančně přestavěným kostelem Povýšení svatého Kříže a Lapidáriem. Podél čtyř kapliček lze vystoupat na Křížový vrch se sousoším Kalvárie. Z vrcholu Křížové hory je velmi pěkný výhled na celé město a jeho okolí. Další zajímavostí v této lokalitě je socha Plačící Anny a Sousoší Kristus na Hoře Olivetské.